Protokoll fört vid möte med Ämneskommitté Odlingsmaterial i Linköping

Ordf Halling, Sekr Ericsson, Nils Yngvesson, Karl-Oskar Andersson, Gunnel Andersson, Sven-Åke Rydell, Jannie Hagman, Anna Pettersson, Erik Ekre, Tina Henriksson, Anneli Lundkvist, Emil Carlsson (+10 others)
2017 unpublished
DAGORDNING: 1. Välkommen, presentationer 2. Val av sekreterare 3. Godkännande av dagordningen 4. Förra mötets minnesanteckningar (20161006) 5. Korta presentationer av aktuella projekt inom ämnesområdet (anmäl till Magnus Halling) 6. Forskningsidéer och ansökningar inom ämnesområdet (anmäl till Magnus Halling) a. Fördjupad statistik analys av sortprovningen (Johannes Forkman) b. Aktuella idéer-öppen diskussion c. Genomgång listan framtida projektidéer 7. Mötestema: försöksmetodik ettåriga
more » ... dik ettåriga sortprovningen a. Registrerar vi rätt saker i sortförsöken? (Magnus och Jannie Hagman) b. Metodik för mognadsbestämning (Tina Henriksson och Magnus Halling) c. Förändringen av svamp-och insektspreparat säsongen 2017 (Gunnel Andersson) 8. Operativa sortgruppen (Anders Eriksson) a. Rapportering aktuella frågor b. Hur går det till från sortinbjudan till sått försök 9. Behov av valideringsgrupp bedöma tillförlitligheten i sortförsök (Gunnel och Magnus) 10. Nyheter sammanställningar ettåriga sortförsöken från 2017 a. Nytt urval parametrar odlingsegenskaper (Magnus Halling) 11. Korta presentationer (max 10 min per presentation) (anmäl till Magnus Halling) a. Tillväxtreglering av sortförsök (Nils Yngveson) b. Utvärdering av sortförsök i ensilagemajs (Magnus Halling) 12. Ekologiska provningen 2017 (Jannie Hagman) 13. Information om applikationen www.sortval.se 2017 (Magnus Halling) 14. Övriga frågor (anmäl gärna innan) 15. Nästa möte-torsdag 5 oktober-plats? 16. Avslutning
fatcat:m25e24vy3faonisqsldnzuw3ua