Açımlayıcı Faktör Analizi ve Üniversite Yemekhanesinde Müşteri Memnuniyeti Üzerinde Etkili Olan Boyutların Belirlenmesi Üzerine bir Uygulama

Algın OKURSOY, Aykut Hamit TURAN
2014 Doğuş Üniversitesi Dergisi  
ÖZET: Yemek işletmelerinde müşteri memnuniyetini belirleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler içerisinde fiyat, servis kalitesi, yemek kalitesi ve fiziksel ortam en önemli boyutlar olarak öne çıkmaktadırlar. Bu çalışmada, dört boyutun öğrencilerin memnuniyetini belirleyen faktörleri öğrenmek amacıyla, bir üniversite yemekhanesinde anket uygulanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçekte yer alan boyutlar açımlayıcı faktör analizi kullanarak belirlenmeye çalışılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi
more » ... yıcı faktör analizi sonucuna göre, yemekhane için geliştirilen hizmet kalitesi ölçeği iki boyut altında toplanmıştır. ABSTRACT: There are numerous factors effecting customers' satisfaction perceptions of service quality in catering services. Among these factors, price, service quality, food quality and physical environment are the most significant factors influencing service quality perceptions. In this study, we administered a survey to better understand the possible influence of mentioned four factors on service quality perceptions of students at a university cafeteria. The underlying dimensions of service quality have been investigated by using Exploratory Factor Analysis (EFA) technique. Finally, a service quality instrument has been proposed by classifying service quality perceptions under two main dimensions by EFA.
doi:10.31671/dogus.2018.77 fatcat:qzuy3cgu5rafjo7752jvbkuksa