Використання ефекту зорових ілюзій в ілюстрації

Тетяна Григорівна Осипова, Володимир Вікторович Цах, Михайло Вікторович Шаповаленко
2020 Технологія і техніка друкарства  
Постановка проблеми Ілюстрації активно включено в комунікативний процес, який здійснює книга. Виконуючи інформаційну, емоційно-психологічну та естетичну функції, вони є одним з факторів, що забезпечують цілісність як композиції, так і загального ансамблю книги [1] . Ілюстрація, водночас, є предметом мистецтва і результатом художньої творчості, і відрізняється від інших графічних і живописних зображень тим, що створюється на основі тексту і найбільш повно розкривається тільки в контексті книги.
more » ... в контексті книги. Тому, щоб сконцентрувати в ілюстрації весь спектр її функціональності, художники вдаються до різних технік і прийомів. Одним з таких прийомів є використання в композиціях зорових ілюзій. Такі майстри як С. Далі, М. Ешер, В. Вазарелі, Р. Гонсалес та інші використовували унікальну здатність зорової системи «творити помилки» для створення своїх яскравих картин [2-10]. Вивченням ілюзій зору, в теоретичному і практичному аспекті, займаються психологи, медики, фізики та вчені багатьох галузей науки [10]. Однак, знання законів ілюзорного сприйняття необхідно і в практиці мистецтва, архітектури та дизайну. В цілому, під зоровими ілюзіями [2, 4] розуміють систематичні помилки зорового сприйняття, а також різні штучно створювані зорові ефекти та віртуальні образи, засновані на використанні особливостей зорових механізмів. До основних типів зорових ілюзій відносяться: двоїсті зображення, зорові спотворення, ілюзії сприйняття глибини та розміру, УДК 76.655 © Т. Г. Осипова, канд. техн. наук, доц., В. В. Цах, старш. викл., М. В. Шаповаленко, старш. викл., КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна ВИКОРИСТАННЯ ЕФЕКТУ ЗОРОВИХ ІЛЮЗІЙ В ІЛЮСТРАЦІЇ Розглянуто можливості використання зорових ілюзій як основних елементів композиції в ілюстрації; виявлено їх здатність до концентрації в ілюстрації усіх її функцій, що надає можливість забезпечувати цілісність як композиції, так і усього ансамблю книги. Визначено показники, що впливають на якість і гармонійність ілюстрацій, створених з використанням зорових ілюзій. Встановлено пріоритетність такого показника, як час виявлення ілюзії. Ключові слова: оптичні ілюзії; ілюстрування; дизайн книжок; графічний дизайн; композиція; художні образи.
doi:10.20535/2077-7264.1-2(67-68).2020.204218 fatcat:c6qf2w7p7nahbeln7xvywm3mqa