Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce

Anna Komsta, Kultury Fizycznej, Zdrowia Turystyki, Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy
2013 unpublished
Słowa kluczowe: śmierć i cierpienie, rozwój "mrocznej" turystyki, "mroczny" turysta Streszczenie: Temat poniższej pracy dotyczy jednej z form turystyki kulturowej (poznawczej), jaką jest dark tourism. W tłumaczeniu na język polski termin "dark tourism" oznacza "ciemną, mroczną turystykę" i jest zjawiskiem obejmującym podróże do miejsc śmierci, ludzkiego cierpienia i różnego rodzaju tragedii. Celem pracy jest wyodrębnienie czynników mających wpływ na rozwój dark tourism. W artykule omówiono
more » ... ykule omówiono niektóre z aspektów dark tourism, jak np.: historia i rozwój dark tourism, problem nazewnictwa podróży do miejsc związanych ze śmiercią, motywy "mrocznych" turystów, a także kwestie dotyczące podaży dark tourism. Dodatkowo poruszony został problem możliwości rozwoju tej formy turystyki w Polsce-zarówno elementy sprzyjające temu procesowi, jak i bariery utrudniające rozwój dark tourism w tym kraju. Wprowadzenie Dark tourism to stosunkowo nowe zjawisko, które do dziś nie zostało jeszcze dokładnie zbadane. Po raz pierwszy opisali je i zdefiniowali M. Foley i J.J. Lennon w 1996 roku. Według nich dark tourism (w tłumaczeniu na język polski "ciemna, mroczna turystyka") jest zjawiskiem obejmującym podróże do miejsc katastrof, masowej śmierci, ludobójstwa i morderstw. Choć powyższe nazewnictwo określające tego rodzaju podróże wprowadzono dopiero u schyłku XX w., miały one miejsce już od wielu wieków. Od zarania dziejów fenomen śmierci i wszystko, co z nią związane znajdowało się w kręgu zainteresowań ludzkości-każdy przecież, prędzej czy później, musi jej doświadczyć. Wciąż nieodkryta tajemnica śmierci ciekawi i skłania do odbywania tego rodzaju podróży. Współcześnie zauważyć można wzrost zainteresowania tą formą turystyki, co ma także swoje odzwierciedlenie w ilości publikacji w literaturze anglojęzycznej poruszających jej problematykę. Mimo to jednak, jak pisze R. Sharpley literatura naukowa pozostaje eklektyczna i teoretycznie krucha, zatem zrozumienie zjawiska dark tourism pozostaje ograniczone [Sharpley, Stone 2009, s. 6]. Co istotne, w Polsce zaobserwować można niedostateczną liczbę prac badawczych w tym zakresie, co może sugerować, iż zjawisko to nie jest jeszcze tutaj powszechnie znane. Jednak należy zauważyć także, iż w literaturze polskiej z roku na rok przybywa publikacji dotyczących dark tourism, które analizują to zjawisko pod różnymi względami. Znaczną część źródeł, z jakich skorzystano stanowi literatura anglojęzyczna. W XXI wieku w wielu społeczeństwach śmierć i elementy jej towarzyszące są tematami tabu. Zastanawiąjący jest więc fakt, dlaczego miejsca związane ze śmiercią, ludzkim cierpieniem i różnego rodzaju katastrofami są tak chętnie odwiedzane przez turystów. Przyczyn tej sytuacji jest z pewnością wiele. Jedną z nich może być chociażby chęć oswojenia się ze śmiercią i w jak największym stopniu zminimalizowania odczuwanego przed nią strachu. Człowiek przecież nie może przeżyć własnej śmierci, może jedynie być świadkiem cudzej. Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest zjawisko dark tourism, w szczególności niektóre z jego aspektów. Są to m.in.: historia dark tourism i jego rozwój na świecie, problem rozbieżności w nazewnictwie podróży do miejsc związanych ze śmiercią,
fatcat:4fxr34ro7zftzmfw4qw4nqcg5y