Egy zajos kísérlet-Megelőzhetjük-e a halláskárosodást?

Bagdán Viktor, Máthé Kálmán, Czimerman László, Pytel József, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola, Pécsi Tudományegyetem, Mihály Pollack, Műszaki, Informatikai Kar, Pécsi Tudományegyetem (+4 others)
unpublished
Összefoglalás Napjainkban egyre nagyobb probléma a magas hangnyomási szintek okozta halláskárosodás, amely az elterjedt médialejátszók miatt elsősorban a fiatalokat érinti. Eddig is léteztek olyan pszicho-akusztikai eljárások, amelyek az érzékelt hangerőt növelték, de lineáris frekvenciamenetet nem biztosítottak. Felismertük, hogy a torzított hangokat ez emberi fül hangosabbnak érzékeli. A vizsgálat célja egy olyan eljárás és elektronikai eszköz működésének tesztelése, amely segítségével
more » ... lhető az érzékelt hangerő, a hangnyomási szint alacsony értéken tartása mellett. A prototípus úgy lett elkészítve, hogy szubjektív összehasonlító hangosságérzet-tesztet lehessen vele végezni. Az eredményeket egyénenként kérdőív segítségével gyűjtöttük, és a válaszokból számtani átlagot számolva, az eredményt decibel értékben adtuk meg. A vizsgálat eredményeként 2,55 decibel növekmény mérhető elektronikusan mérve, azaz ennyivel magasabb átlagosan az érzékelt hangerő az eljárás szerinti eszközön átvezetve, mint nélküle. A vizsgálati eredmények arra engednek következtetni, hogy a fül nemlineáris viselkedése hangosságérzet különbséget okoz, azaz megfelelő torzítást alkalmazva elérhető, hogy hangosabbnak érzékeljünk ugyanolyan hangnyomási szintű hangot. Mivel az eredmény 3 decibel küszöbérték alatti, további kutatások szükségesek az elmélet bizonyításához. Az újdonság tárgyát képező berendezés legnagyobb haszna a fejhallgatós zenehallgatások elterjedése miatt megnövekedett halláskárosodások csökkentése. Kulcsszavak: Pszicho-akusztika, hangnyomási szint, halláskárosodás, torzítás, nemlineáris A noisy experiment-Can we prevent hearing-loss? Summary Hearing-loss caused by high sound pressure level is huge and growing problem nowadays, which affects mainly young people, because of the use of worldwide spreading media-players. There are methods which can increase the perceived volume sensation, but those methods don't have linear frequency-response. We realized, that the distorted sounds perceived as louder sounds by human hearing. The purpose of this study is to test a method and an electronic device. By the help of the device the volume sensation can be increased, without increasing the sound-pressure level. The prototype had been made for being able to test the method with a subjective volume-sensation comparison test. We collected the results with questionnaires, and the average result is shown in decibel scale. The result of the study
fatcat:m3ttv5qzsvgxhav6aiq6fcjuxy