Tilliden til de danske journalister og nyhedsmedier: i forfald eller ej?

Kim Andersen, Arjen Van Dalen, David Nicolas Hopmann, Morten Skovsgaard, Erik Albæk
2021 Politica - Tidsskrift for politisk videnskab  
I denne artikel undersøger vi, 1) hvordan tilliden til danske journalister og nyhedsmedier har udviklet sig over tid, 2) om der er forskel i tilliden til forskellige typer af nyhedsmedier, og 3) hvordan folks politiske partipræference påvirker deres tillid til journalister og nyhedsmedier. Vores analyser baserer sig på omfattende data fra Europa-Kommissionen, Reuters Institute for the Study of Journalism, Radius Kommunikation samt DR Medieforskning og viser, 1) at tilliden til journalister og
more » ... hedsmedier er stabil over tid, 2) at folk stoler mere på public service-nyheder og kvalitetsaviser og mindre på tabloide nyhedsmedier, og 3) at partipræference kan forklare nogle variationer i tilliden.
doi:10.7146/politica.v53i2.130383 fatcat:6a7bhen3pratley4u3vh2f2dnu