Readaptacja społeczna bezdomnych. Studium indywidualnych przypadków

Marcin Wilczek
2015
Problematyka readaptacji społecznej bezdomnych jest tematem trudnym i złożonym, gdyż determinuje ją wiele czynników, tak zewnętrznych, jak i osobowościowych. Przeszkody w uzyskaniu danych statystycznych dotyczących byłych bezdomnych spowodowane są m.in. niechęcią tej grupy do ujawniania swojej przeszłości. W artykule autor prezentuje wyniki badań osób, który wyszły z bezdomności.
doi:10.15503/onis2015.165.172 fatcat:53smu4uzyradrpami6xwfmtf24