Uluslararası Yatırımcılar, Volatilite ve Sürü Davranışı: Borsa İstanbul, 2001-2016

Ezgi Akçaalan, Burak Di̇ndaroğlu, Ayla Ogus Bi̇natlı
2019 Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi  
Bu çalışmada Borsa İstanbul'da 2001 ve 2016 yılları arasında sürü davranışı çalışılmış, ve özellikle uluslararası yatırımcı ve volatilite etkilerine odaklanılmıştır. Sürü davranışı, temel pazar göstergeleri kontrol edildiği durumda, yatay-kesitsel beta değerlerindeki hareketliliğin %31'ini açıklamaktadır. Elde ettiğimiz sürü davranışı endeksinin zaman serisi analizi, sürü davranışının uluslararası yatırımcıların ticaret hacmi ile arttığını, ancak toplam ticaret hacmi ile azaldığını
more » ... dığını göstermektedir. Sürü davranışı, artan pazar volatilitesi ile artmakta, ancak -yazındaki kimi iddiaların aksine- pazarda bir volatilite artışına neden olmamaktadır. Sürü davranışının ekonomik kriz dönemlerinde artmadığı, ancak ülkede politik gerilimi artıran önemli olaylar sonucunda yükseliş gösterdiği bulunmuştur.
doaj:9fe1c468005f4b0981ac28c576081e1f fatcat:emfm455h6jfplb3ds6ud3434ny