KONYA EKOLOJİK ŞARTLARINDA KIŞLIK OLARAK YETİŞTİRİLEN BEZELYE GENOTİPLERİNİN VERİM VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ THE DETERMINATION OF GRAIN YIELD AND SOME AGRONOMICAL CHARACTERS AS WINTER CULTIVATION OF PEA GENOTYPES IN KONYA ECOLOGICAL CONDITIONS

Ercan Ceyhan, Mehmet Avci, Kevin Mcphee
2005 Ziraat Fakültesi Dergisi   unpublished
Bu genotipler üzerinde bitki boyu, dal sayısı, bakla sayısı, bin tane ağırlığı, biyolojik verimi ve tane verimi üzerinde durulmuştur. Araştırmanın sonucuna göre incelenen özellikler bakımından genotip, yıl x genotip interaksiyonu istatistiki olarak p ≤ 0.01 düzeyinde önemli olmuştur. Deneme yıllarının ortalamasına göre bezelye genotiplerinin bitki boyları 34.0 cm (PS9830F011) -72.3 cm (B 11 ), dal sayıları 3.8 adet/bitki (PS9830S523) -7.8 adet/bitki (B 6 ), bakla sayıları 18.3 adet/bitki
more » ... F011) -38.3 adet/bitki (B 6 ), bin tane ağırlığı 101.2 g (PS9630177) -236.3 g (B 8 ), biyolojik verimleri 461.2 kg/da (B 11 ) -762.0 kg/da (PS9530726) ve tane verimleri 112.5 kg/da (B 11 ) -242.5 kg/da (B 6 ) arasında değişmiştir.
fatcat:d4wedfb3a5btrovnk5bqergege