ALAŞEHİR İLÇESİNİN TARIMSAL YAPISI VE PLANLAMASINA DAİR ÖNERİLER Agricultural Structure of Alaşehir Sub-province and Suggestions for Planning

Mehmet KARAKUYU, Ali ÖZÇAĞLAR
2005 Co  
Özet: Birçok tarım ürününün yetişmesine olanak sağlayan yer şekillerine, toprağa ve iklime sahip olan Alaşehir ilçesinde muz, fındık ve çay hariç ülkemizde yetişen hemen tüm tarım ürünleri yetişebilmektedir. Ancak ilçe, sultani üzüm yetiştiriciliğiyle ünlüdür ve ihraç malı olan ülkemiz çekirdeksiz üzümünün üçte birini üretmektedir. Alaşehir ekonomisi de, bütünüyle tarıma dayalı olup, tarım alanlarının hemen yarısı bağ alanlarından oluşmaktadır. Alaşehir ilçesininin 55 köy ve 5 kasabasında
more » ... 5 kasabasında bağcılık tarımı yapılmaktadır ve bağcılık ilçe çiftçilerinin en önemli gelir kaynağı durumundadır. Bununla birlikte ilçe içerisindeki gelir dağılımı dengesizdir ve gelir dağılımı yerşekillerine göre değişiklik göstermektedir. Bunun yanında Alaşehir ilçesinin, sulama, dengesiz gelir dağılımı ve sürdürülebilir kalkınma gibi sorunları vardır. Bu sorunları çözebilmek içinde sürdürülebilir tarımsal kalkınma planına ihtiyaç duyulmaktadır. Abstract: Alaşehir sub-province has very good topography, soil, and climate for growing of agricultural products. Except, bananas, hazelnuts, and tea all agricultural products are grown in Alaşehir. But, this sub-province is very famous for its sultana grapes and 1/3 of the exported production of sultana grapes are produced here. The economy of Alaşehir is completely based on agricultural sector, and vineyards cover almost half of the agricultural area. In the 55 small town and 5 villages of Alaşehir are cultivating sultana grapes, and viniculture is one of the most income sources. In addition to this, income dispersion of sub-province is out of balance, and income dispersion is changing according to topography. Furthermore Alaşehir sub-province has some problems like irrigation, unbalanced income dispersion, and sustainable development. For solving these problems, it needs sustainable agricultural development planning.
doi:10.1501/cogbil_0000000054 fatcat:4ls5acjnmnaphdt5snicwp2jyi