Արհեստները Գեղարքունիքում 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին ըստ պատմազգագրական նյութերի

Ashxunj Poghosyan, Lusine Poghosyan
2021 Գիտական աշխատություններ  
Սույն աշխատանքի ընձեռած հնարավորությունների սահմաններում ներկայացված են 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Գեղարքունիքում և մասնավորապես Նոր Բայազետում գոյություն ունեցած շուրջ քառասուն արհեստներից մի քանիսը։ Բավականին հանգամանորեն բնութագրված են դարբնությունը, ոսկերչությունը, գորգագործությունն ու փայտագործությունը։
doi:10.52971/18294316-2021.2-220 fatcat:7cbo4lqqujdhvitkd2gce4hcca