Knowledge and awareness of a medical faculty students in Turkey about global warming, climate change and their consequences Türkiye'de bir tıp fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma, iklim değişikliği ve sonuçları ile ilgili bilgi durumları ve farkındalıkları

Süleyman Erhan Deveci, Osman Kurt, Edibe Pirinçci, Ayşe Ferdane Oğuzöncül
2019 Journal of human sciences  
This study was conducted to assess the knowledge and awareness of the students of the Faculty of Medicine on global warming, climate change and their consequences. In this Cross-sectional study a questionnaire was applied by reaching 404 persons from the Faculty of Medicine. The mean of knowledge points for global warming is 26.15 ± 2.88. The higher the grade, the lower the mean score (p=0.002), the higher the knowledge score of women (p=0.001). 4.5% of the students stated that they were a
more » ... r of any environmental organization, 14.4% said they participated in environmental activities and 79.5% defended the necessity of environment related courses. As a result, it is found that the students of the Faculty of Medicine have a high level of knowledge of global warming. However, there is a lack of knowledge on the link between global warming and climate change and health problems and a lack of sensitivity to environmental activities. Education programs on global warming and climate change will be useful in the study group and other young groups.ÖzetBu çalışma Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Küresel Isınma, İklim Değişikliği (KIİD) ve sonuçları konusundaki bilgi durumlarının ve farkındalıklarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kesitsel çalışmada, Tıp Fakültesinden 404 kişiye ulaşılarak bir anket uygulanmıştır. Küresel ısınma bilgi puan ortalaması 26.15±2.88'dir. Sınıf yükseldikçe puan ortalamasının düştüğü (p=0.002), kadınların bilgi puanının daha fazla olduğu bulunmuştur (p=0.001). Öğrencilerin %4.5'i herhangi bir çevre kuruluşuna üyeliği olduğunu, %14.4'ü çevre ile ilgili aktivitelere katıldığını belirtmiş, %79.5'i ise çevre ile ilgili derslerin gerekliliğini savunmuştur. Sonuç olarak Tıp Fakültesi öğrencilerinin küresel ısınma ile ilgi bilgi düzeyleri yüksek bulunmuştur. Ancak KIİD ile sağlık sorunlarının ilişkilendirilmesi konusunda bilgi, yine çevre ile ilgili aktivitelere duyarlılık eksiklikleri mevcuttur. Bu araştırmanın yapıldığı çalışma grubu ve diğer genç gruplarda KIİD ile ilgili eğitim programları faydalı olacaktır.
doi:10.14687/jhs.v16i2.5587 fatcat:3q6qdyul2fcqffe3ap2r5iewba