(K)ein weltlich Ding zur Spiritualität der Ehe in einer Zeit der Orientierungslosigkeit

Cornelius Roth
2014 Studia nad Rodziną  
Studia nad Rodziną UKSW 2014 R. XVIII nr 1 (34) ks. Cornelius ROTH 1 (K)EIN WELTLICH DING ZUR SPIRITUALITÄT DER EHE IN EINER ZEIT DER ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT Rzecz (nie-) światowa. O duchowości małżeństwa w czasie braku orientacji W obecnym czasie toczą się gorące dyskusje na temat małżeństwa w społeczeństwie, polityce i Kościele. Wśród wielu opinii i propozycji innych form życia wspólnego współczesny człowiek czuje się często zagubiony i nie wie, którego głosu powinien słuchać. Z pomocą
more » ... zi mu Pismo Święte. Już w Starym Testamencie małżeństwo, tzn. związek mężczyzny i niewiasty, jawi się jako dar Stwórcy i ma wartość sakralną, a w Nowym Testamencie jest znakiem miłości Chrystusa do Kościoła. Tajemnicę tę wyjaśnia wielowiekowa refleksja teologiczna Kościoła. Słowa kluczowe: duchowość małżeństwa, Kościół, Biblia. Die Ehe in der Diskussion derzeit wird die traditionelle ehe in der gesellschaft, der Politik und der Kirche heftig diskutiert. der grund dafür ist, dass inzwischen viele verschiedene andere formen von Lebensgemeinschaften in der gesellschaft anerkannt werden. die Politik gibt keine ethischen Vorgaben und vermittelt keine Werte in diesem Bereich, sondern geht von der "normativen Kraft des faktischen" aus. das, was es in der gesellschaft gibt, muss auch erlaubt sein, sofern es
doi:10.21697/snr.2014.34.1.12 fatcat:vdf2n47xyjcllkhlmmmq4nljea