Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi'nde Arazi Kullanımında Meydana Gelen Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemi İle Belirlenmesi

Mahmut Reis, Hurem DUTAL, Bülent ABIZ, Nurşen BOLAT
2016 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
ÖZET: Sürdürülebilir bir çevre için arazi kullanımında meydana gelen değişimlerin belirlenmesi ve izlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesinde 1984 ve 2011 yılları arasında arazi kullanımında meydana gelen değişim uzaktan algılama (UA) teknikleri ve coğrafi bilgi sistemleri(CBS) ile belirlenmiştir. Araştırmada, 1984 yılı Ağustos ayı ve 2011 yılı Eylül ayına ait Landsat 5 Thematic Mapper (path/row: 174/34) uydu görüntülerinden faydalanılmıştır. Her iki uydu
more » ... sü ERDAS Imagine programıyla kontrollü sınıflandırma ile sınıflandırılmış, kent, tarım, orman, çayır/mera ve diğerleri (çıplak alanlar, kayalıklar, sulak alanlar, tabii ve suni göller) olmak üzere 5 sınıftan oluşan arazi kullanım katmanları üretilmiştir. Kontrollü sınıflandırma işleminin ardından her iki görüntü için doğruluk analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerde 1984 yılı için genel doğruluk oranı %86,80, kappa değeri 0,82, 2011 yılı için genel doğruluk oranı %84,40 kappa değeri 0,79 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda; 1984 ve 2011 yılları arasında geçen 27 yılda meydana gelen arazi kullanım değişimi haritasına göre yerleşim alanlarında % 21,53 (10461,2 ha) ve orman alanlarında % 28,47 (13836 ha) oranında bir artış meydana gelirken, tarım alanlarında % 4,98 (2422,44 ha), çayır/mera alanlarında % 16,78 (8156,16 ha) ve diğer alanlarda % 28,23 (13718,61 ha) oranında bir azalma meydana gelmiştir. ABSTRACT: The changes in land use must be determined and monitored for a sustainable environment. In this study, the changes occurring land use in Goksun district of Kahramanmaras city were investigated by using remote sensing (RS) techniques and geographic information systems (GIS) in between 1984 and 2011. August 1984 and September 2011 satellite images belonging to Landsat 5 Thematic Mapper (path / row: 174/34) were used to determine land use changes. Both satellite images were classified with supervised classification method using Erdas Imagine programme and 5 land use classes; urban, agricultural, forest, prairie / pasture, and others (bare areas, cliffs, wetlands, natural and artificial lakes) were determined. After supervised classification process, accuracy assessment was made for both images. It was found that the overall accuracy rate was 86,80% and, the kappa value was 0,82 for 1984, while these values for 2011 were 84,40% and 0,79 respectively. According to land use change map, it was determined that increases in urban and forest areas were 21,53% (10461,2 ha) and 28,47% (13836 ha) respectively, however decrease in agriculture, prairie / pasture and others areas were 4,98% (2422.44 ha), 16,78% (8156,16 ha) and 28,23% (13718,61 ha) respectively in between 1984 and 2011.
doi:10.17780/ksujes.91496 fatcat:pfxsdjsldfgyxgn52kfw3acndu