THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CAO CHIẾT TỪ PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CỦA CÂY CƠM RƯỢU HOA NHỎ (GLYCOSMIS PARVIFLORA (SIMS) LITTLE)

Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Nguyễn Khánh Thùy Linh, Đoàn Thị Ái Nghĩa, Tống Văn Dự, Nguyễn Thị Thu Thùy
2021 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên  
Loài Cơm rượu hoa nhỏ (Glycosmis parviflora (Sims) Little) được sử dụng trong y học cổ truyền nước ta để chữa cảm mạo, ho, ăn uống không tiêu... Các nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài này còn ít. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định hàm lượng phenolic tổng, flavonoid toàn phần và đánh giá tác dụng chống oxy hóa của cao toàn phần và các cao phân đoạn từ phần trên mặt đất cây Cơm rượu hoa nhỏ. Phenolic tổng, flavonoid toàn phần và hoạt tính chống oxy hóa
more » ... c xác định bằng phương pháp quang phổ sử dụng thuốc thử lần lượt là Folin-Ciocalteu, AlCl3 và dung dịch 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) trong methanol. Kết quả cho thấy, cao ethyl acetat có hàm lượng phenolic tổng cao nhất, tương đương147,47± 0,33mgQAE/g cao chiết; cao n-hexane có hàm lượng flavonoid toàn phần cao nhất, tương đương132,71 ± 0,14mg QE/g cao chiết; hoạt tính chống oxy hóacủa cao ethylacetat mạnh nhất với IC50 = 36,36 ± 0,10 μg/mL và cao n-hexane kém nhất với IC50 = 416,65 ± 0,18 μg/mL. Các cao phân đoạn ethyl acetat và n-hexane lần lượt chứa hàm lượng phenolic và flavonoid cao nhất; cao hơn nhiều so với cao toàn phần methanol. Cùng với việc chứa hàm lượng phenolic cao nhất, phân đoạn ethyl acetat thể hiện hoạt tính chống oxy hóa mạnh nhất.
doi:10.34238/tnu-jst.4615 fatcat:ieu3oe7gw5euvdr77zd5cud3ua