Human Telomerase Reverse Transcriptase Immortalizes Bovine Lens Epithelial Cells and Suppresses Differentiation through Regulation of the ERK Signaling Pathway

Juan Wang, Hao Feng, Xiao-Qin Huang, Hua Xiang, Ying-Wei Mao, Jin-Ping Liu, Qin Yan, Wen-Bin Liu, Yan Liu, Mi Deng, Lili Gong, Shuming Sun (+5 others)
2005 Journal of Biological Chemistry  
doi:10.1074/jbc.m500032200 pmid:15849192 fatcat:mr6s6z3eyjcf7gbbd7amylha7u