FORMATION OF INFORMATION-ANALYTICAL SUPPORT OF THE APPROACH TO THE INTEGRAL ESTIMATION OF FORMATION AND USE OF THE BRAND OF CONSTRUCTION ENTERPRISE
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДХОДУ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. Mamonov, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, V. Troian, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
2019 Komunalʹne Gospodarstvo Mìst  
К.А. Мамонов, В.І. Троян Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДХОДУ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В роботі побудована багаторівнева система показників, що застосовуються для оцінки формування та використання бренду будівельних підприємств шляхом визначення ієрархічних рівнів, які характеризуються відповідними критеріями. У результаті
more » ... ння розроблено методологічний підхід до оцінки формування та використання бренду будівельних підприємств, який базується на методах експертних оцінок, економетричного моделювання, аналізу ієрархій, виявлення аномальних точок та реалізується на основі взаємопов'язаних етапів, що дозволило визначити інтегральний критерій й створити інформаційне підґрунтя для зростання ефективності прийняття управлінських рішень. Ключові слова: будівельні підприємства, бренд, оцінка, методи, моделі, інтегральний критерій.
doi:10.33042/2522-1809-2019-4-150-30-34 fatcat:xvlfbg5pgbey5nncyqfnegsvmm