Krytyka ide "nowego ateizmu" w twórczości Davida Berlinskiego

Mariusz Drogosz
2019 Studia Pelplińskie  
Streszczenie "Nowy ateizm" to antychrześcijańska ideologia, stawiająca sobie za cel walkę z ideą Boga. Ateizm jest założonym postulatem, który próbuje się uzasadnić na bazie nauk empirycznych. Ideom tym przeciwstawia się między innymi ruch ideologiczno-filozoficzny, który pojawił się w XXI wieku, w założeniu swym zwalczający teizm. Ideologia ta spotyka się z zdecydowaną reakcją wielu przedstawicieli świata nauki, którzy usiłują wykazać bezpodstawność argumentacji nowych ateistów. Jednym z nich
more » ... tów. Jednym z nich jest David Berlinski, usiłujący bronić ujęć teistycznych i ukazujący pseudonaukowość argumentacji formułowanych przez "nowy ateizm", zwłaszcza Richarda Dawkinsa. Summary "The new atheism" is an anti-Christian ideology, whose objective is to fight the idea of God. Atheism is an assumed postulate which should be justified on the basis of empirical science. It is opposed mostly by the ideological and philosophical movement that emerged in the twenty-first century and strongly fights theism. This ideology is confronted with a vehement reaction of many scientists who deal with all the major arguments, accusations and assertions of the new-atheist Ks. Mariusz Drogosz
doi:10.12775/splp.2019.007 fatcat:qxc42li2knblfn5ntefipewmim