The Raman Effect of Hexachlorodisilane

Mikio Katayama, Takehiko Shimanouchi, Yonezo Morino, San-ichiro Mizushima
1949 Nippon kagaku zassi  
doi:10.1246/nikkashi1948.70.19 fatcat:lmcb4rzdurglpcoxfaes2mf2ji