ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Наталія БОНДАРЕНКО
2020 Gumanіzacіja navchal'no-vihovnogo procesu  
doi:10.31865/2077-1827.1(99)2020.198156 fatcat:j5nw3vab5rbr5c3vdp6sqy4wuq