Trigeminal sinirin sol maksiller ve mandibular dallarını tutan, osteonekroz veya post herpetik nevraljinin eşlik ettiği iki Herpes zoster olgusu

Nazan Koçak, Irmak Turhal, Zuhal Tuğsel
2017 Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi  
Amaç: Herpes zoster; gangliyonlarda latent kalmış varisella zoster virüsünün reaktivasyonu sonucunda ortaya çıkan viral bir hastalıktır. Bu olgu sunumuyla, diş hekimliğinde nadiren karşılaşılan ve trigeminal siniri tutan Herpes zoster enfeksiyonunda komplikasyonların eşlik ettiği iki olgunun tedavi ve prognozlarının değerlendirimesi amaçlanmıştır. Olgu: İlk olguda, hemifasyal ağrılı, yüzün sol bölgesinde vezikülleri bulunan bir kadın hasta kliniğimize başvurdu. Hastaya oral antiviral tedavi
more » ... andı ve lezyonları geriledi. Sonrasında post herpetik nevralji gelişti ve ağrı kontrolü için pregabalin reçete edildi. İkinci olguda ise sol maksiller molar bölgesinde bir ay süren yanma şikayeti ve hiperestezi ile bir erkek hasta kliniğimize başvurdu. Muayene sırasında; hastada vezikülobüllöz lezyonlar, alveoler kemikte osteonekroz ve sol maksiller birinci molar dişte devitalizasyon olduğu saptandı. Her iki olguya Herpes zoster tanısı konuldu ve tedavi edildi. Sonuç: Herpes zoster tedavi edilmediğinde, dişlerin devitalizasyonuna ve eksfoliasyonuna, alveoler kemiğin osteonekrozuna ve post herpetik nevraljiye yol açabilen komplikasyonlar göstermektedir. Anahtar Kelimeler: antiviral ilaçlar, devitalize diş, Herpes zoster, nevralji Two cases of Herpes zoster with osteonecrosis or post herpetic neuralgia involving left maxillary and mandibular branch of trigeminal nevre Abstract Aim: Herpes zoster; is a viral disease that occurs as a result of reactivation of latent varicella zoster virus in ganglia. In this case report, we aimed to evaluate the treatment and prognosis of two cases with complications in Herpes zoster infection, which rarely occurs in dentistry and has trigeminal nerve involvement. Case: In the first case, a woman with hemi-facial pain and vesicles in the left side of the face admitted to our clinic. Oral antiviral therapy was initiated and the lesions shrunk. Subsequently, post-herpetic neuralgia occurred and pregabalin was prescribed for the pain control. In the latter case, a male patient with a complaint of burning and hyperesthesia in the molar region of the left maxilla for a month period, admitted to our clinic. Yazının geliş tarihi:20.03.2017 Yazının kabul tarihi: 24.10.2017 Sorumlu yazar: Nazan KOÇAK, Mersin Üniversitesi Diş Hek. Fak. Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi A.
doi:10.26559/mersinsbd.299063 fatcat:qzwjtkrqhjfbfdvzn5tedmkoym