BOOST CIRCUIT CONTROL IN TRANSIENT CONDITIONS

D Olaru
2006 U.P.B. Sci. Bull., Series C   unpublished
Lucrarea îşi propune să abordeze câteva aspecte legate de modelarea şi comanda circuitului "boost". Deoarece este bazat pe un dispozitiv de comutaţie, simularea numerică este cel mai eficient mijloc pentru analiza funcţionării. Este prezentat un algoritm implementat în limbaj MathCad, bazat pe o singură ecuaţie recursivă vectorială. Regimul tranzitoriu analizat indică fenomene inerţiale, care pun probleme în cazul unei comenzi rapide. Pentru mărirea performanţelor este propus un mod de comandă
more » ... ncrementală, bazată pe anumite funcţii indicator, cu caracter energetic. Pe baza acestora se poate stabili o dependenţă liniară între parametrul de comandă şi cel de ieşire. Astfel poate fi asigurată stabilitatea circuitului şi promtitudinea comenzii The paper purpose is to approach some aspects concerning the modeling and the control of the "boost" circuit. Because it is based on a switching device, the numerical simulation is the most efficient mean for the operation analysis. It is presented a MathCAD language implemented algorithm, based on a single recursive vectorial equation. The transient regime, that is analyzed, yields inertial phenomena, which make problems when a high speed of operation is necessary. In order to increase the performances, it is proposed an incremental control mode, based on certain indicator functions, having an energetic character. Using them, it can be stated a linear dependence between the output and the control parameter. Thus may be ensuring the stability and the speed of operation.
fatcat:sila44dx5netnmagiweekmzhai