Sufficient condition for SNOW-2.0-like stream ciphers' to be secure against some related key attacks

Антон Миколайович Олексійчук
2016 Ukrainian Information Security Research Journal  
ням. Робота з кожною зоною формує власні події клавіатури (парні та непарні), які аналізуються окремо. Кінцеве рішення про допуск оператора до ресурсів системи приймається на підставі всіх даних з усіх функціональних зон клавіатури. Для парних подій клавіатури використовуються відносини часових параметрів диграфів, що дозволяє врахувати не тільки статичні особливості клавіатурного почерку, а й динамічні. Обробка поодиноких подій клавіатури, де головним обчислюваним параметром є час утримання
more » ... кретної клавіші, дозволяє доповнити профіль користувача унікальними ознаками. Такий комплексний підхід дозволяє підвищити точність процедури автентифікації без необхідності збільшення обсягу оброблюваних даних. Ключові слова: клавіатурний почерк, біометричні алгоритми, метод диграфів, час утримання клавіші, біоеталон користувача. Алексеев Василий Александрович, аспирант кафедры основ радиотехники харьковского Национального университета радиоэлектроники.
doi:10.18372/2410-7840.18.11087 fatcat:m5e7xwfqszd75o64vgukff33qq