Analiza przyczyn przyjęć dzieci na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Słupsku

Sylwia Jałtuszewska, Kazimiera Hebel, Elżbieta Grygorowicz, Wiesław Kowalewski
2017 Pomeranian Journal of Life Sciences  
Wstęp: Choroby wieku dziecięcego to obecnie istotny problem, który zdecydowanie często wymaga nagłej hospitalizacji. W 2013 r. największy odsetek objętych leczeniem szpitalnym obejmował dzieci do 4. r.ż. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji sązakażenia układu oddechowego o podłożu wirusowym, bakteryjnym i alergicznym, gorączka oraz urazy.Celem pracy była identyfikacja przyczyn przyjęć dzieci na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Słupsku (SOR) oraz ustalenie, od jakich zmiennych zależało przyjęcie na
more » ... inny oddział szpitalny bądź wypisanie dziecka z SOR.Materiały i metody: Grupę badawczą stanowiło 372 pacjentów pediatrycznych w wieku do 4 lat przyjętych na SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w 2013 r. Dane zebrano ze szpitalnego elektronicznego systemu ESKULAP.Wyniki: W badanej grupie było 372 (100%) dzieci. Średnia wieku wynosiła 23,20 (±16,06) miesięcy. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci przekazane do leczenia szpitalnego – 217 (58,33%), z czego 50% skierowano na Oddział Pediatryczny. Najczęstszą przyczyną przyjęć były choroby układu oddechowego stanowiące blisko 30% wszystkich przypadków. Na podstawie analizy zależności pomiędzy grupami a przyczyną przyjęcia na SOR wykazano istotność statystyczną pomiędzy zmiennymi (p = 0,0021). Najwięcej przyjęć było w godz. 12.00–23.59.Wnioski: Najczęstszą przyczyną przyjęć dzieci na SOR były choroby układu oddechowego. Dzieci przekazanych na inny oddział szpitalny było więcej niż wypisanych do leczenia ambulatoryjnego.
doi:10.21164/pomjlifesci.291 fatcat:ms2i5el6lffvzbthc22x5fx4gm