XITOY TILI DOIRASIDA TIL MATERIALLARINI AKSIOLOGIK BAHOLASHGA DOIR MULOHAZALAR

Umida Asqarjon qizi Irgasheva
2022 Zenodo  
Ushbu maqolada tilshunoslikka sekin-asta o'z yo'nalishlari bilan kirib borayotgan falsafiy yo'nalish aksiologiyaning o'ziga xos xususiyatlari va uning til materiallarida qanday ifodalanishi, shu bilan birga insonga baho berish uchun ishlatiladigan frazeologik birliklarning qanday tarzda tashkil topishi va ularning jamiyatda ishlatilishiga ko'ra turlarga ajratilish masalalari ko'rib chiqilgan. this article examines the specific features of Axiology and how it is expressed in language materials,
more » ... s well as the issues of how phraseological units used to evaluate a person are organized and divided into types according to their use in society.
doi:10.5281/zenodo.7333648 fatcat:xcmb2yd6wjghpbyepkjs2qagpi