Зарубіжна історіографія суспільно-політичної та культурно-освітньої діяльності української літературної інтелігенції Галичини й Буковини (кінець XIX – початок XX ст.)

Mykola Huivaniuk
2020 Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Історія  
У статті подано аналіз зарубіжної історіографії суспільно-політичної та культурно-освітньої діяльності української літературної інтелігенції Галичини й Буковини кінця XIX – початку XX ст. Автор розглядає доробок польських, австрійських, румунських, німецьких та російських істориків. При цьому констатує, що їхні дослідження, як правило, носять загальний характер і стосуються окремих питань історії Галичини й Буковини, політичних партій, національних рухів, у яких побічно дається оцінка окремим
more » ... пектам діяльності представників української літературної інтелігенції. У статті наголошується, що незважаючи на ряд недоліків, зарубіжна історіографія суспільно-політичної діяльності української літературної інтелігенції є важливим етапом вивчення даної проблематики. Це зумовлено насамперед тим, що зарубіжні дослідники не піддавалися тиску цензури та могли вільно висловлювати свою думку. Хоча, в окремих випадках, їхні дослідження були упередженими і кон'юнктурними.
doi:10.31861/hj2020.51.113-123 doaj:6d83be47a6f9448dab5edffc244038d5 fatcat:yqfocbwqlfao7cogfjeod4nhl4