High temperature ion implantation
高温イオン注入法

Takeshi MIYAJIMA, Norihito TOKURA, Kunihiko HARA, Hiroo FUMA
1995 Oyobuturi  
doi:10.11470/oubutsu1932.64.719 fatcat:qeqsuoc5ufd4vmhjxryjmi3biu