Evaluation of Production Costs Based on Reduction of Pyroplastic Deformation in Ceramic Sanitaryware Products

Nazım Kunduracı, Baran TARHAN, Cahide SARISAKAL
2019 Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi  
Öz Seramik Sağlık Gereçleri (SSG); metalik olmayan ve inorganik hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılarak akışkan bir çamur haline getirilmesi, daha sonra da bu karışımın alçı veya sentetik reçine kalıplarda şekillendirilerek 1200-1250 °C aralığında pişirilmesi ile elde edilen ve su emme değeri % 0,5'in altında olan ürünlerdir. Kil, kaolen, kuvars, feldispat gibi inorganik hammaddeler temel yapıyı oluşturur. Beyaz veya renkli lavabo, ayak, klozet, rezervuar, bide, hela taşı, pisuar ve duş
more » ... aşı, pisuar ve duş teknesi ürün yelpazesinin başlıca ürünleridir. Bu çalışmada, K2O/Na2O oranı arttırılarak SSG'nin piroplastik deformasyonun düşürülmesi amaçlanmıştır. Potasyum-feldispat oranı arttırılarak yüksek sıcaklıkta bünye viskozitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. XRD, su emme, mukavemet, pişme küçülmesi ve deformasyon analizleri yapılmıştır. Artan K-feldispat miktarına bağlı olarak, yüksek sıcaklıkta bünye viskozitesi yükselmekte ve deformasyona karşı direnç artmaktadır. Sisteme K-feldispat ilavesinin, camsı fazda çözünen SiO2 miktarını artırarak bünye viskozitesini yükselttiği gözlenmiştir. Bünyede K-feldispat miktarı arttırılıp sinterleme sıcaklığı düşürülmüş; buna bağlı olarak bünyenin deformasyon direnci artmıştır. Bu değişiklerin üretim maliyeti üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Abstract Ceramic Sanitarywares (CSW); are the products produced by mixing inorganic and non-metallic raw materials at a certain ratio into a fluid mud, then this mud is shaped in gypsum or synthetic resin molds, fired at 1200-1250 °C range and their water absorption value is less than 0.5 %. Inorganic raw materials such as clay, kaolin, quartz and feldspar form the basic structure. White or colored washbasin, foot, closet, reservoir, bide, stones, urinal and shower stall are the main products of wide product range. In this study, it is aimed to decrease CSW's pyroplastic deformation by increasing K2O/Na2O ratio. The effect on high temperature body viscosity was investigated by increasing the K-feldspar ratio. XRD, water absorption, strength, shrinkage and deformation analyzes were performed. Depending on the amount of increased potassium-feldspar, the high temperature body viscosity increases and the resistance to deformation increases. It was observed that the addition of K-feldspar to the system increased the viscosity of the body by increasing the amount of (SiO2) dissolved in the glassy phase.
doi:10.29137/umagd.484352 fatcat:47mo25porrcj3j7zderfq3ac6e