El cicle del paper : una proposta didàctica per aproximar-nos a la comprensió del problema dels residus

Alba Castelltort i Valls, Neus Sanmartí Puig
2006 Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària  
L'article exposa una experiència didàctica que pretén aprofundir en la comprensió de la problemàtica dels residus des de la perspectiva dels cicles. La proposta parteix de la interpretació del cicle del paper per ajudar l'alumnat a reflexionar i comprendre els perquès de la problemàtica del consum de paper i facilitar l'adquisició d'uns sabers que serveixin per explicar la problemàtica d'altres tipologies de residus. Les activitats d'avaluació realitzades mostren que els alumnes s'apropien
more » ... nes s'apropien d'aquest model amb facilitat, tot i que cal promoure noves activitats d'avaluació per determinar si aquest model perdura o no amb el temps i si promou canvis en les actituds i comportaments envers la prevenció i la separació dels residus. Aquesta experiència s'ha dut a terme en diverses escoles de Sabadell ja que forma part de les activitats d'educació ambiental del programa "Ciutat i Escola".
doi:10.5565/rev/ciencies.299 fatcat:bl3ukjd3ljhmfeqa26up35z4ti