Piezohirurška ekspanzija alveolarnih grebenova u svrhu imedijatne ugradnje dentalnih implantata

Nenad Tanasković, Miroslav Lučić, Ranko Popović
2015 Biomedicinska istraživanja  
Uvod. Dugogodišnja bezubost dovodi do znatne atrofije alveolarnih grebenovašto zbrinjavanje ove bezubosti dentalnim implantatima čini velikim izazovom.Kod pacijenata koji bi bezubost rešavali implantatima, a volumen kosti to nedozvoljava, najčešće se predlaže korekcija grebena vođenom koštanom regeneracijomili slobodnim koštanim transplantatima. Širenje grebenova u svrhupripreme ležišta za prijem implantata predstavlja praktično jedinu opciju zaimedijatno zbrinjavanje ovih pacijenata, a to je
more » ... poštedu koštanih strukturabilo praktično nemoguće do pojave piezo uređaja. Cilj rada je bio ispitatiefekte primene piezohirurških osteotomija i širenja grebenova dletom kakobi se dobio odgovarajući prostor za imedijatnu implantaciju kod pacijenatakoji nisu prihvatili predloženu rekonstrukciju uskih grebenova slobodnimkoštanim transplantatima.Metode. Tretirana su 32 pacijenta, 18 žena i 14 muškaraca prosečne starosti 40godina. Svim pacijentima je kao jedino rešenje za korekciju uskih grebenovapredložena rekonstrukcija slobodnim koštanim transplantatima što su oniodbili. Plasirano je 96 implantata prečnika 3,3 mm i 3,6 mm i dužine 10 mmi 12 mm, od toga 64 u gornjoj vilici i 32 u donjoj vilici. Svim pacijentima je upripremnom periodu urađen ortopantomogram i konbim kompjuterizovanatomografija, kako bi se, pre svega, konstatovalo da li između čvrstih koštanihlamela postoji spongioza.Rezultati. Ukupan zbir dobijenih širina nakon osteotomija merenih kaliperomje bio od 5 do 7 mm, sa srednjom vrednošću od 6 mm. Gubitak visine alveolarnekosti je prema Buzerovim kriterijumima bio 0,81±0,31 mm mezijalno i0,67±0,37 mm distalno nakon tri meseca i 0,89±0,22 mm mezijalno i 0,74±0,20mm distalno nakon šest meseci.Zaključak. Primenom piezo hirurgije, kombinovanom sa odgovarajućimosteotomijama i širenjem alveolarnih grebenova, omogućena je imedijatna,jednofazna implantacija u područjima u kojima je to pre pojave ove tehnikebilo nemoguće sprovesti.
doi:10.7251/bii1501058t fatcat:w6ncnhwpjjhx7bdxphfhuma4ba