ПРЕДИКТИВНИ МОДЕЛ ЗАСНОВАН НА АУТОРЕГРЕСИЈИ ИСТОРИЈСКИХ ВРЕМЕНСКИХ СЕРИЈА

Горан Малетић, Слободан Морача
2022 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
Предмет рада обрађује теме одређивања вредности акција и момента инвестирања будући да су то основе које су неопходне за разумевање истраживачког дела рада.
doi:10.24867/16gi06maletic fatcat:pm4jgjfpcna4dfx4y6xnx3zrui