A case of thoracic descending aortic aneurysm associated with coarctation of the aorta
症例 大動脈縮窄症に伴った胸部下行大動脈瘤の1例

Tetsuro Umezawa, Ryosuke Ogura, Kazuhiro Mori, Yoshiaki Takahashi, Masahiko Ando, Atsuyoshi Takao, Syuichi Hoshino, Yoshinori Takanashi, Yasuharu Imai
1986 Shinzo  
doi:10.11281/shinzo1969.18.8_964 fatcat:c6bmbuubyzaqznhxokzvgwjkou