Methodological requirements for mathematics textbooks of the level of standard
Методичні вимоги до підручника з математики рівня стандарту

M. Burda, Institute of Problems on Education of NAES of Ukraine
2018 Problems of Modern Textbook  
The main goal of the European culture and educational process is the formation of the independent, individual person. The development of modern education requires preparing specialists able to combine study with harmonious spiritual personality education, understand the beauty of art and environment. Nowadays the prerequisite of the information society development is the research of new philosophical and pedagogical ideas. They are an intellectual basis for modern school creation. At this
more » ... improving of economic and social efficiency of higher education is considered as an important state problem both in countries with highly developed technical and economic level and in developing countries with transition economies. Education becomes the most important general social phenomenon in the world globalization processes and formation of information society. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України e-mail: mibur5@ukr.net П ропонуються методичні вимоги до розроблення навчальних текстів, системи задач і методичного апарату підручника з математики рівня стандарту, зокрема: орієнтація на результати навчально-пізнавальної діяльності, компетентнісний, діяльнісний і диференційований підходи до навчання математики, посилення прикладної спрямованості змісту навчання, відповідність навчальних текстів етапам застосування математики на практиці, укрупнення навчального матеріалу, його систематизація та ін. Обґрунтовується, що врахування при підготовці підручників наведених вимог і деяких шляхів їх реалізації покращує набуття учнями математичних та ключових компетентностей. Ключові слова: підручник; математика; вимоги, рівень стандарту. Постановка проблеми. У навчальних програмах, відповідно до концепції «Нова українська школа», наведено 10 ключових компетентностей та завдання, Випуск 21 (2018)
doi:10.32405/2411-1309-2018-21-64-72 fatcat:prfhzgoatjgspeplntprpps7hi