АНАЛІЗ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДІАГНОСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ З ГЕМОРАГІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ У ПІЗНЬОМУ РЕАБІЛІТАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

L. V. Andriyk, I. V. Magulka
2018 Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров я України  
Мета. Дана стаття присвячена дослідженню ефективності реабілітаційних заходів з метою удосконалення реабілітаційного лікування хворих працездатного віку які перенесли геморагічний інсульт. Методика. Призначали комплексну поетапну реабілітацію, із додатковим використанням немедикаментозних методів (голкорефлексо-, апі-, гірудо- та мануальна терапія). Обстежено 116 пацієнтів з паренхіматозним півкульовим геморагічним інсультом у пізньому реабілітаційному періоді. Використовувалися бальні шкали та
more » ... ися бальні шкали та визначення кількості нуклеїнових кислот і активності кислих і лужних нуклеаз сироватки крові та проводився кореляційних аналіз отриманих результатів. Результати. Отримали ряд залежностей клінічних показників, які при високих значеннях коефіцієнтів кореляції дадуть можливість отримання попередніх матеріалів за однією із них за результатами інших. Так, маючи дані неврологічного статусу за шкалою NIHSS, можемо розрахувати рівень функціональної неспроможності за шкалою Ренкіна, відносний рівень психо-емоційних розладів за шкалами Монтгомері Асберг та Бека, рівень когнітивних розладів за шкалою MMSE.Наукова новизна. Вперше показано ефективність комплексної поетапної методики реабілітації та встановлена низка позитивних змін за шкалами NIHSS, Ренкіна, Бартеля, Ашфорта, MMSE, MADRS, Бека. Вперше проаналізовано кореляційні взаємовідносини між результатами тестових шкал при геморагічному інсульті в пізньому реабілітаційному та резидуальному періодах.Практична значимість. Результати роботи використовуються для планування та оптимізації діагностично-лікувальної тактики пацієнтів із паренхіматозним півкульовим геморагічним інсультом у пізньому реабілітаційному та резидуальному періодах.
doi:10.11603/1681-2786.2017.3.8163 fatcat:dld6mxh3afbchiwyzxioyaojgu