ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА УНІВЕРСИТЕТУ

Наталія Михайлівна
2022 ГРААЛЬ НАУКИ  
Сьогодення вищої освіти в Україні і світі позначилося значними трансформаційними процесами. Новий акцент автономії закладу вищої освіти – якісні освітні програми для здобувачів різних рівнів освіти. Відповідно до затвердженого професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» (наказ Мінекономіки №610 від 23.03.2021) [1] перелік професійних компетентностей групи А передбачає здатність розробляти навчальні, робочі навчальні програми, її складники в контексті вимог
more » ... ьої системи забезпечення якості освіти. У Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди накопичено значний досвід корпоративної співпраці, ефективної взаємодії із здобувачами, стейголдерами у цьому напрямку для підтвердження успіху реалізованих освітніх програм [2]. Розроблено механізм і процедури затвердження, оновлення навчальних, робочих навчальних програм освітніх компонент освітніх програм для першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти [2].
doi:10.36074/grail-of-science.30.09.2022.030 fatcat:hzt3p6esrna7pb2qa5mcvvhn7y