Oktatástámogatás: felelősség és minőség [chapter]

Czeglédi László
2016
A könyvtárak oktatástámogatási tevékenysége jelentős átalakuláson esett át az utóbbi években. Ezen a téren (is) egyfajta paradigmaváltás folyamatának lehetünk tanúi, amely néhány intézmény esetében már akár túlhaladottnak is mondható, mások azonban még a folyamat közepén vagy éppen előtte állnak. A felsőoktatási könyvtárakat tekintve sokat változott az oktatási intézménnyel való kapcsolat, a könyvtáraknak a képzésben elfoglalt szerepe, valamint ezeken túlmenően az oktatás szereplőinek a
more » ... replőinek a könyvtári szolgáltatásokhoz való viszonya, megítélése. A változások maguk után vonták a könyvtárosi munka megújulását és ezzel együtt a könyvtár eszköztárának bővülését, különös tekintettel az online elérhető szolgáltatásokra. Másrészről az oktatás területén is megjelentek új módszerek, eszközök, technológiák, amelyek megkövetelik a könyvtári szolgáltatások alkalmazkodását és a szolgáltatásban résztvevő szakemberek ismereteinek fejlesztését. Mindezek együtt pedig egyre nagyobb felelősséget rónak a felsőoktatási könyvtárakra, hiszen az oktatás támogatásának lépést kell tartani a folyamatosan megújuló tevékenységekkel, a tartalom és eszközök szintjén egyaránt. Az oktatástámogatás helyzetének vizsgálata jelen kutatásban a magyarországi felsőoktatási könyvtárak kapcsolódó szolgáltatásainak megismerésére vonatkozik. Ezeken belül elsősorban az elektronikus tanulási környezetek, az elektronikus tanulás, valamint az ezek vonzáskörébe tartozó tevékenységek könyvtári támogatására fókuszál. Ugyanakkor pedig -a szükséges mértékig -említésre kerülnek a könyvtári oktatástámogatás egyéb formái, lehetőségei is. A könyvtári oktatástámogatás és a felsőoktatás minősége Az oktatás és a könyvtár kapcsolatának fontos eleme, hogy milyen módon képesek egymás minőségtevékenységének támogatására. A felsőoktatási intézményekben és könyvtáraikban egyre magasabb szintre kerül a minőségközpontú gondolkodás. A könyvtárakat többféle kihívás is ösztönzi a minőségmenedzsment működtetésére (pl. minőségdíjak stb.). Ma már ez a korszerű szolgáltatások biztosításának egyik alapfeltétele. Az oktatástámogatási szolgáltatások minőségének rövid tárgyalása azért szükséges, hogy nyomatékosítsuk a későbbiek során említésre kerülő szolgáltatási tevékenységek folyamatos fejlesztésének és ellenőrzésének fontosságát. A minőség fogalma itt azt jelenti, hogy képesek vagyunk az oktatás és szereplőinek igényeit, elvárásait megfelelő szinten kielégíteni, működésünket pedig ezek teljesítésének rendeljük alá. A minőségbiztosítás kiemelt könyvtári területei között több pontban is megtalálhatjuk az oktatással való kapcsolatot. (Ezek a területek az elektronikus tanulás támogatását is magukba foglalják.) Például ilyen kiemelt területek (Skaliczki & Zalainé, 2003) :
doi:10.18427/iri-2016-0046 fatcat:w6cnhtxjfbd3demldflhcjabde