Presleme parametrelerini yongalevhanın fiziksel özellikleri ve formaldehit emisyonuna etkisi

Osman ÇAMLIBEL
2020 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi  
Özet Son yıllarda yongalevha üreticileri piyasa şartlarında rekabet edebilmek için kapasite artırarak üretim maliyetlerini azaltabilmeyi hedeflemiştir. Bu çalışmada, yonga levha üretim hattında %40 sarıçam (Pinus sylvestres L), %30 sapsız meşe (Quercus petraea L), %20 kavak (Populus alba L), %10 talaş ve 1:1.35 mol üre-formaldehit tutkalı kullanılmıştır. Proseste üretim parametreleri sabit kaldı. Tek değişken sıcak pres üretim parametreleridir. Sıcak pres parametrelerinden pres hızını ve pres
more » ... es hızını ve pres sıcaklığını %15, %20, %25 artırmıştır. Üretilen levhaların fiziksel test ve formaldehit emisyon performansları ölçüldü. Referans levhalar baz alınarak tüm testler yapılmıştır. Her bir test grubundan beş levha ölçülmüştür. Tüm fiziksel testler; levha yoğunluğu (T; 622 gr/cm³, T2; 624.6 gr/cm³, T3; 630 gr/cm³, T4; 630 gr/cm³), kalınlığına suda şişmesi 24 saat (T1; %15.24, T2; %13.8, T3; %16.46, T4; %15.46), 24 saat su alma (T1; %78.14, T2; 78.52, T3; 79.12, T4; 78.62) değerlerinde ölçülmüştür. Levhalardaki formaldehit emisyonu ölçmek için, TS EN 120 perforatör yöntemi uygulanmıştır. Formaldehit gaz emisyonu (T1; 14.53 mg/100gr, T2; 14.84 mg/100gr, T3; 15.16 mg/100gr, T4; 15,36 mg/100gr) analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, fiziksel test sonuçları diğer test grupları arasında küçük bir fark olduğu görülmektedir. Fakat levhaların formaldehit emisyonu test sonucu diğer test grupları arasında önemli farklar ölçülmüştür. Bu farklılıklar sıcak pres parametreleri (pres hızı, pres sıcaklığı) ve 1:1.35 mol üre formaldehit tutkalından kaynaklandığı düşünülmektedir. Abstract In recent years, chipboard producers have aimed to reduce production costs by increasing capacity because of market conditions. In this study, It was used 40% scots pine (Pinus sylvestres L), 30% sessile oak (Quercus petraea L), 20% poplar (Populus alba L), 10% sawdust and 1:1.35 moles of ureaformaldehyde glue in the particleboard production line. Production parameters remained stable. The Only thing hot press production parameters were changed. It was increased press speed and press temperature from hot press parameters by 15%, 20%, 25%. Physical test and formaldehyde emission performances of the produced boards were measured. Based on these measurements on the reference boards, test analyzes based on five boards were evaluated in each test group. All physical tests; board density (T; 622 gr/cm³, T2; 624.6 gr/cm³, T3; 630 gr/cm³, T4; 630 gr / cm³), thickness swelling 24 hours (T1; 15.24, T2; 13.8%, T3; 16.46%, T4; 15.46%), water absorption 24 hours (T1; 78. 14%, T2; 78.52, T3; 79.12, T4; 78.62). TS EN 120 perforator method was applied for measure the formaldehyde emission in the chipboards. Formaldehyde gas emission (T1; 14.53 mg 100gr, T2; 14.84 mg/100gr, T3; 15.16 mg/100gr, T4; 15.36 mg/100gr) were analyzed. As a result of the study, physical experiment boards indicated a little difference among each other. But boards indicated formaldehyde emission high difference among each other. It is thought that, these differences were caused by hot press parameters which are the press speed, press temperature and 1:1.35 moles of urea-formaldehyde.
doi:10.17474/artvinofd.740136 fatcat:e34a7s2atng77mlz4umcdof5oy