TEACHING AND LEARNING GRAMMAR IN FRENCH –AS A FOREIGN LANGUAGE – CLASSES

Nurten ÖZÇELİK
2012 Ondokuz Mayis Univ Egitim Fakultesi  
Özet: Bu çalışma, yabancı dil Fransızca sınıfında, dilbilgisi öğretimi/öğrenimi konusunu incelemek ve konuyla ilgili olarak, hem öğrenenlere hem de öğretenlere benimsenecek yaklaşım, kullanılacak ders kitabı ve etkinlik türleri, anadilin rolü gibi konularda öneriler sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, öncelikle, yabancı dil Fransızca sınıfında dilbilgisinin işlenişinde kullanılan yöntemlere değinilmiş (etken/edilgen, açıktan/örtük, tümevarımcı/tümdengelimci, bağlam içi/bağlam dışı), daha
more » ... sonra, geleneksel yöntemden başlayarak, başlıca yabancı dil öğretim yöntemlerinde dilbilgisi öğretimi/öğreniminin gelişimi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, yabancı dil Fransızcada yeterli düzeyde bir dilbilgisi edinimi için, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde (AOBM) benimsenen eylem odaklı yaklaşımın yabancı dil Fransızca dilbilgisinin öğretimi/öğrenimine bakış açısı ile günümüzdeki uygulamalar arasında bir sentez yapılmaya çalışılmıştır. Aktif, örtük, tümevarımcı, bağlam içine yerleştirilmiş, bir dilbilgisi öğretimi ve öğreniminin yeterli bir dilsel yeti edinimine büyük katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2012, 31(1), 175-186. L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE DE LA GRAMMAIRE EN CLASSE DU FLE Extended Abstract: This study was conducted to investigate the subject of teaching and learning of grammar in French -as a foreign language-classes, and to present suggestions both for the learners and the instructors in the field of the approach to adopt, the course books and types of activities that will be used, the state of the mother tongue. In this study, first of all, grammar teaching techniques applied in grammar teaching in foreign language classes (active/passive, in context/out of context, deductive/inductive, explicit/implicit) were mentioned. In the following part of the study, starting from traditional method, the point of views of language teaching methods on grammar teaching/learning were handled. In addition, the approach proposed in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) for the teaching and learning of grammar of the target languages and the present grammar teaching practice in Turkey have been analyzed. It has been concluded that an active, implicit, inductive, contextualized teaching and learning of grammar would contribute to the acquisition of a better linguistic competence. Purpose and Significance: Language teaching, since 1980s, has showed a considerable development especially thanks to the studies on new approaches in language teaching, kind of activities offered to the learner, the role of the learner and the instructor, the importance which should be given to the communicative and linguistic components, and the problems encountered during language learning. However, no certain answers have been found to the questions whether it is essential to teach grammar in foreign language classes, if yes, how it should be taught, and how much time to spend on it.
doi:10.7822/egt100 fatcat:auzuh6achndfhosaaopnodgx4i