Hair-Thread Tourniquet Syndrome: Case Report

Emel Torun, Selcuk Bayraktar, Ozlem Ozkan, Alkin Melikoglu
2013 The journal of child  
Saç iplik turnike sendromu, vücudun çeşitli bölgelerinde, uzuvların saç teli veya iplik ile dolanmasına bağlı dolaşımının bozulması sonucu fonksiyon kaybı veya uzvun kaybına neden olan ender ama ciddi bir durumdur. Birinci vakamuz, ateş, huzursuzluk ve sağ ayak dördüncü parmağında şişlik kızarıklık yakınması ile başvurdu. Fizik muayenesinde sağ ayak parmağında belirgin şişlik, kızarıklık ve ısı artışı yanında hastanın sağ ayak 4. parmak orta falanksını çevreleyen saç teli saptandı. Saç teli
more » ... rılarak sistemik antibiyoterapi başlanan hastamız nekroz gelişmeden başarılı bir şekilde tedavi edildi. İkinci vakamız, sağ ayak ikinci parmakta şişlik ve kızarıklık yakınması ile başvurdu. Sağ ayak ikinci parmakta orta falanksı çevreleyen saç teli serbestleştirildikten sonra ek tedaviye gerek olmadan düzelme sağlandı. Vakalarımız, aynı yakınmayla başvuran hastalarda saç iplik turnike sendromunun araştırılması gerektiğine örnek teşkil etmesi açısından sunulmuştur.
doi:10.5222/j.child.2011.187 fatcat:3e6qa5fit5eo3j5ussff2lw2da