O fațetă a postmodernismului

Marian Barbu
1995 Craiova: Editura Scrisul românesc   unpublished
Când se va scrie o Istorie a culturii române, care să cuprindă creațiile apărute după Decembrie 1989-în țară și diasporă-un loc aparte va trebui rezervat literaturii de sertar. Dacă ea nu s-a dovedit pentru toți convingătoare valoric (până acum, 1994-1995), poate că viitorul ne va oferi alte instrumente critice de evaluare și, deci, de impunere. Fiindcă trebuie spus răspicat că pentru a depăși etapele exorcizante ale politicului din România ultimilor cinci decenii, prozatorii români au apelat
more » ... tot felul de tehnici artistice și au tipărit romane durabile (a se vedea chiar selecția propusă de noi în vol. I Aspecte ale romanului românesc contemporan, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1993). Descoperim, iată, că după evenimentele de la 22 decembrie 1989, invazia ostilităților față de politicul de ieri (înlocuit astăzi cu un pluripartidism de estradă, resimțită mai ales în presa de toate culorile, include, din când în când, și drumul literaturii. se scriu acum (deci, nu ieri) poezii, proze (de tot soiul!), piese de teatru care înfierează trecutul ca pe un cancer, operație pe care unii Published in Florentin Smarandache și seducția polimorfismului. Analize, interpretări, cronici, articole, note și recenzii, pp. 124-157. Editori: Al. Florin Țene, Andrușa R. Vătuiu. Sibiu: Agora, 2017; 843 pages. ISBN 9781599735023.
fatcat:iuw6uvlgx5c7do7jl74y2vymlq