Neonicotinoids – systemic insecticides in plant protection

2020 Progress in Plant Protection  
Neonicotinoids are the active substances of systemic insecticides that have a neuroactive effect, used in plant protection products to combat harmful insects. The aim of the study was to present synthetically the most important aspects regarding the properties of neonicotinoid compounds, their applications and analytical methods for determination based on a review of selected world literature. Streszczenie Neonikotynoidy to substancje czynne insektycydów systemicznych o działaniu neuroaktywnym,
more » ... stosowane w środkach ochrony roślin do zwalczania szkodliwych owadów. Celem pracy było syntetyczne przedstawienie najistotniejszych aspektów dotyczących właściwości związków neonikotynoidowych, ich zastosowania i analitycznych metod oznaczania w oparciu o przegląd wybranej literatury światowej.
doi:10.14199/ppp-2020-006 fatcat:7b6r2cvuwnbz3co76rgulstddy