Dobór czytań biblijnych w okresie przygotowawczym do Wielkiego Postu w Kościele prawosławnym

Adam Magruk
2020 Verbum Vitae  
Poniższy artykuł dotyka zagadnienia doboru oraz miejsca perykop z Pisma Świętego, które rokrocznie recytowane są w prawosławnych świątyniach w okresie przygotowawczym do wyjątkowego okresu roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. W artykule wykorzystano w głównej mierze metodę opisową wymienionego okresu. Publikacja wskazuje na logiczne i dydaktyczne zarazem umiejscowienie fragmentów biblijnych u progu Wielkiego Postu.
doi:10.31743/vv.10036 fatcat:rratartme5hztmd2rastbje2bi