ZAVRŠNI RAD PRIMJENA GEOSINTETIKA KOD UREĐENJA OKOLIŠA

Sandra Lenček
unpublished
Geosintetici danas imaju sve veću ulogu u zaštiti prirodnih resursa i okoliša, zbog čega im je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dodijelilo znak "Prijatelj okoliša". Različiti tipovi geosintetika primjenjuju se tisućama godina kroz povijest, a šira primjena bilježi se tek posljednjih tridesetak godina zahvaljujući njihovim pozitivnim učincima koji se očituju u kvalitetnim, tehnički boljima i ekonomičnijima rješenjima, a imaju sigurnost i u ekološkom smislu. U
more » ... oškom smislu. U ovom radu detaljnije se opisuju osnovna svojstva i karakteristike geosintetika kao materijala s posebnim naglaskom na njihovu primjenu u uređenju okoliša gdje se pretežno upotrebljavaju kod sanacije klizišta te odlagališta otpada. Kod sanacije klizišta primjenjuju se u funkciji dreniranja, odnosno uklanjanja viška vode koja je i osnovni uzrok u aktiviranju klizišta. Kod sanacije odlagališta otpada, geosintetici se javljaju u funkciji brtvljenja.
fatcat:5td7kx4j3vfqnipsryjff74jjy