Considerations for the Administration of the Province Pontus et Bithynia during the Imperial Period

Ferit Baz
2013 Cedrus  
Although the province of Pontus-Bithynia formed the northeast boundary of the Roman state, it was governed as a senatorial province for a long time. During the historical process until Trajan's reign the Roman governors appointed to the province of Pontus-Bithynia were proconsules at the level of praetor. But after 75 A.D., from the last years of the emperor Vespasian's reign possibly until the Trajan period we see that the proconsules to be sent to the province were more experienced. In 110
more » ... . emperor Trajan, by the decree of senatus appointed Pliny the younger governor with the title legatus Augusti pro praetore as if this were an imperial province, instead of a governor with the title procunsul. We mustn't infer from Pliny's unusual assignment that Pontus et Bithynia, a senatorial province, was turned into an imperial one. In this context, this study discuss the following questions: For which reasons was Pliny appointed to the province? What were the main problems of the province during the governorship of Pliny and what were the aims of emperor Trajan? From 159 A.D. onward at the latest the governors from the status ex-consul and with the title legatus Augusti pro praetore were appointed to the administration of the province. After the status of imperial province was given, the governors who had previously performed the same job in various provinces and naturally had a longer career were appointed to the province. This fact clearly illustrate the strategical importance of the province. As a result we deal with the governors' fields of responsibility in the province and their relations with the inhabitants of the province. Özet: Roma devletinin kuzeydoğu sınırını oluşturmasına karşın, Pontus-Bithynia eyaleti Senatus eyaleti olarak uzunca bir dönem yönetilmiştir. İmparator Traianus dönemine değin geçen süreç içerisinde eyalete atanan valiler, praetor seviyesindeki proconsul'lardandır. Ancak M.S. 75'ten sonra yani imparator Vespasianus yönetiminin son yıllarından itibaren olasılıkla imparator Traianus'un dönemine değin eyalete gönderilecek proconsul'lerin daha tecrübeli oldukları görülmektedir. İmparator Traianus, M.S. 110 senesinde bu eyalete proconsul unvanlı bir vali yerine, sanki burası imparator eyaletiymiş gibi legatus Augusti pro praetore unvanıyla Genç Plinius'u Senatus kararıyla vali olarak atamıştır. Plinius'un özel bir biçimde atanması, senatus eyaleti olan Pontus et Bithynia'nın imparator eyaleti yapıldığı anlamına gelmemelidir. Bu bağlamda Plinius, hangi sebeplerden ötürü eyalete atanmıştır? Bu dönemde eyaletin başlıca problemleri ve imparatorun beklentileri nelerdir? soruları ele alınmıştır. En geç M.S. 159'dan itibaren eyaletin yönetimine ex-consul statüsünden legatus Augusti pro praetore unvanlı valiler atanmışlardır. İmparatorluk eyaleti olmasından sonra eyalete atanan valilerin daha önceden birkaç eyalette valilik görevini yaptıktan sonra nispeten daha uzun bir kariyer sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Bu durum şüphesiz eyaletin artan stratejik önemini göstermektedir. Son olarak çalışmamızda valiler ile eyalet sakinleri arasındaki ilişkilere değinilmiştir.
doi:10.13113/cedrus/20131689 fatcat:if54wslydbhqfigppdq2uobixq