YERLİ MARKALI OTOMOBİL SATIN ALMA NİYETİNDE ETNOSENTRİZM, ÜLKE İMAJI VE YENİLİKÇİLİĞİN ETKİSİ: TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ (TOGG) BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA

İbrahim AVCI
2020 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
doi:10.29029/busbed.731882 fatcat:2iumdmf7dfgkpmlzncsabltn7a