Application of experimental mutagenesis in plant breeding

О. В. Васько, В. О. Гудим, Г. О. Рожак
2015 Plant Breeding and Seed Production  
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МУТАГЕНЕЗУ В СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН Васько В. О., Гудим О. В., Рожак О. Г. Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, Україна У статті наведено огляд літературних джерел із застосування експериментального мутагенезу як одного з методів, що дозволяє отримувати в короткі терміни різноманітний за багатьма ознаками вихідний матеріал. Основними перевагами індукованого мутагенезу в порівнянні з традиційними методами селекції є більш швидке розширення
more » ... діапазону вихідного матеріалу для подальшого використання в селекції як за одним, так і за рядом якісних і кількісних ознак. З метою поглибленого вивчення дії супермутагенів у Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва (ХНАУ) проведено дослідження на самозапильних лініях соняшнику (диметилсульфат -ДМС, нітрозоетилсечовина -НЕС, γ-промені -джерело опромінення Со 60 ) та сортах амаранту (Со 60 ). Ключові слова: мутант, селекція, інбредна лінія соняшнику, амарант, фізичний і хімічний мутагенез, супермутаген, ДМС, НЕС, Со 60 Вступ. За словами Гуго Де Фріза (1901) «знання законів мутування, ймовірно, призведе до штучного отримання мутацій і тим самим до створення рослин і тварин з абсолютно новими властивостями». З тих пір, як людина зайнялася землеробством, вона безперервно прагне покращувати властивості корисних для себе рослин. Довгий час для цього застосовували лише стихійний добір, пізніше -цілий арсенал засобів і методів селекції. Зокрема, широко використовували можливості генетики [1]. Але створення сорту потребує багатьох років роботи селекціонерів, тому актуальним є прискорення цього процесу. Сучасний і майбутній прогрес селекції рослин залежить від розвитку на новому методичному рівні її класичних методів: гібридизації, експериментального мутагенезу та добору. В експериментальному мутагенезі основною проблемою є підвищення його ефективності. У зв'язку з цим дослідження спрямовано на вивчення теоретичних і практичних шляхів підвищення ефективності індукування мутаційної мінливості в селекції, а також створення нових практично цінних ліній і сортів рослин [2, 3] . Аналіз літературних джерел, постановка проблеми. Серед ефективних методів створення вихідного матеріалу для генетичних, еволюційних і селекційних досліджень належне місце займає експериментальний мутагенез. Основним у ньому є підвищення ефективності індукування мутацій шляхом збільшення частоти і розширення їх спектра [4, 5] . М. І. Вавілов вважав мутагенез одним з фундаментальних розділів генетики [6]. A. M. Harten, V. C. Broerties [7] вважали, що метод індукованого мутагенезу має безсумнівні переваги перед деякими новими, але складними і трудомісткими методами генетичної маніпуляції у випадку вдосконалення сортів рослин. Найбільший ефект може бути одержано при раціональному поєднанні відповідних методів селекції [8, 9]. До того ж, як вказував D. R. Marshall [10], можливості селекції рослин деяких культур різко обмежені через звуження генетичної основи при використанні недостатньої колекції цінних вихідних форм. Сторіччями люди помічали спонтанну появу нових форм у живій природі, а вперше думку про різку стрибкоподібну зміну організмів висловлював французький біолог Е. Жофруа Сент-Ілер [11]. Дещо пізніше Ч. Дарвін [9] дав зведення прикладів такої різкої мінливості (поява в 1791р. квіткових змін троянд і хризантем, гладенький і неопушений персик і інші).
doi:10.30835/2413-7510.2015.54025 fatcat:tozwmrs5bzabnehgsbsuzzoyvu