Bibliografie Bibliografia-imperativ al societăii informaionale

Cristina Popescu
unpublished
Rezumat În prezent, cel mai important factor al societăii umane, instrumentul universal, omniprezent este informaia. Acest lucru este evident. Civilizaia secolului al XX-lea s-a bazat mai mult decât oricare alta dinaintea ei pe informaie, învăământ, cultură, ştiină, într-un cuvânt: pe cunoaştere. Iar accesul mai facil la cunoaştere se realizează prin intermediul bibliografiei. Cuvinte cheie: biblioteci, bibliografie, informaie, schimbare, baze de date bibliografice Necesitatea de bibliografie
more » ... a de bibliografie sporeşte continuu şi direct proporional cu amplificarea produciei de documente şi cu creşterea gradului de complexitate şi de diversitate a intereselor de cunoaştere ale omului şi ale societăii. În ultimul secol, cunoaşterea a progresat foarte mult iar informaia a urmat, pe cât se pare, aceeaşi dezvoltare, aceeaşi arie de răspândire în public. Efectele fenomenului informaional se resimt foarte puternic în domeniul bibliologic, în general şi bibliografic, în special. Explozia informaională din prima jumătate a secolului al XX-lea a atras după sine dezvoltarea bibliografiilor, pentru a ajuta cercetătorul în munca de colectare,
fatcat:hlk4pxc565fabbwwpjwob5bi24