Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności zperspektywy determinantów prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, ss. 313, ISBN 978-83-66066-38-0

Andrzej Bisztyga
2019 Studia Prawa Publicznego  
Recenzja. Renata Kusiak-Winter, Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności zperspektywy determinantów prawnych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2019, ss. 313, ISBN 978-83-66066-38-0
doi:10.14746/spp.2019.4.28.9 fatcat:xiyfs3hrtbghdfddiz6yngn5ii