Arazların İspatı Üzerine Zeydî Bir Eser: El-Hasan Er-Rassâs'ın Muhtasar Fî İsbâti'l-A'râz'ı

Zeynep Şeker, Jan Thiele
2019 Kader  
Bu makale el-Hasan er-Rassâs'ın Muhtasar fî isbâti'l-a'râz'ının bir tasviri ve edisyon kritiğidir. Çalışma daha geniş bir ilmî eserden alınmış gibi görünmektedir. Ayrıca çalışma, kelâm ontolojisinde merkezî bir kavram olan "arazların" gerçekliğinin ispatı ile ilgilidir.
doaj:8aa63a42a35d41938f71a0c4f100f45d fatcat:xvtxbgsnfjd3hpwqar6notfhle