Cutaneous Anthrax: Evaluation of Five Family Members

2016 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Şarbon esas olarak sığır, koyun, keçi gibi ot yiyen hayvanların hastalığı olup, insanlara enfekte hayvanlardan bulaşan bir zoonozdur. Her geçen gün azalmakla birlikte ülkemiz için halen endemik bir hastalıktır. Olguların %95'ini deri şarbonu oluşturmaktadır. Bu çalışmada; acil servise el üstünde ağrısız ve siyah renkli yara şikâyeti ile başvurup deri şarbonu tanısı konulan aynı aileden 5 olgu tartışılmıştır. Bir hafta önce büyük baş bir hayvanı kesen 4'ü erkek 1'i kadın aile bireyleri, el
more » ... aile bireyleri, el sırtında yara ile acil serviste değerlendirildi. Şarbon tanısı konulan hastalardan 1'i enfeksiyon hastalıklarına yatırılarak, 4'ü ayaktan tedavileri düzenlenerek taburcu edildi. Hastaların iki hafta sonraki kontrollerinde her hangi bir komplikasyon gelişmeden tamamen iyileştikleri gözlendi. Erken tanı ve tedavi ile %100 iyileşme gösterebilen deri şarbonu, şüpheli cilt lezyonu ve yakın zamanda hayvan teması olan hastalarda mutlaka düşünülmelidir. Abstract Anthrax is a zoonotic disease of grass-eating animals such as cattle, sheep, goats, and transmitted to humans by infected animals. Declining with each passing day in our country is still an endemic disease. Cutaneous anthrax is 95% of the cases. In this study, 5 patients from the same family who admitted to the emergency department with a complaint of a painless and black colored wound on their hands are discussed and skin anthrax diagnosed. Four male, 1 female family members who cut a cattle a week before were evaluated in the emergency department with a wound on their hands' backside. One of the patients hospitalized with the diagnosis of anthrax, and accepted to the infectious diseases clinic, and 4 were discharged by outpatient treatment arranged. In controls after two weeks, the patients were fully recovered without complications. Early diagnosis and treatment can show 100% improvement in skin anthrax, suspicious skin lesion and recently animal contact history should be considered in patients.
doi:10.4328/jcam.1744 fatcat:jaa2nbtqyvebno3quavspkyjzu